Onze visie

Binnen ’t Dorp engageren we ons om het beste uit elk kind te halen in een krachtige leeromgeving.

Dankzij onze vernieuwende en flexibele aanpak, vormen we zelfstandige leerlingen die getuigen van doorzettingsvermogen. Wij willen onze leerlingen bewust maken van hun eigen capaciteiten en zullen ons onderwijs zo ontwerpen en inrichten dat leerlingen daar maximale kansen toe hebben. Onder meer hoekenwerk, differentiatie, co-teaching en 4-sporenonderwijs kunnen hiertoe bijdragen.

We zijn een school waar fouten maken mag, zodat we tot leren kunnen komen. Onze leerkrachten zijn talentenbouwers die ervoor zorgen dat leerlingen zich bewust worden van hun talenten. We zetten steeds onze groeibril op en zorgen ervoor dat elk kind zich op zijn manier kan ontplooien.

Onze school is een warme school met een open blik op de wereld; we werken graag samen met ouders en trekken geregeld naar buiten. Hier staat een team voor jullie klaar dat inspireert, zich betrokken voelt, dynamisch is en er naar streeft om elk kind de beste versie van zichzelf te laten worden.


Onze werking